Jaktkniver

Vi får inn et begrenset antall jaktkniver fra Hattori.