Takamura Migaki

Takamura Migaki, en kniv med det samme eggstålet som Hana. Kniven er  laminert uten damask og har et rødlig håndtak.